DFS každoročne organizuje pre svoje deti letný tábor.
 

 

Tábor 2021  -  XX. ročník

Miesto: Škola v prírode HUTY (Orava)
Termín: 31. 7. - 8. 8. 2021
Téma tábora: „Opakovanie matka múdrosti“

Oddiely: Kertes koláčik (trdelník) - Komárno
             Okno z bytovky
             Myjavské čvangle - Myjava
             Zduté ovce - Detva
             Cingilingibé - LiptovOpakovanie je matka múdrosti – niekedy je dobré si zopakovať to čo tu už raz bolo a znova objaviť veci ktoré už raz fungovali, hlavne keď v týchto časoch sa všetko mení zo dňa na deň. „Čo bolo, to bolo - Bude ako nebolo“

Deti boli rozdelené do 5 oddielov, každý oddiel predstavoval novovzniknutý folklórny súbor, pochádzajúci z rôznych regiónov Slovenska.

 


Oddiel - Cingilingibé


Oddiel - Cingilingibé
Tance národov
Uruguaj


Oddiel - Kerteš koláčik


   
Oddiel - Kerteš koláčik
Tance národov
Grécko


Oddiel - Myjavské čvangle


Oddiel - Myjavské čvangle
Tance národov
Gruzia

   

Oddiel - Okno z bytovky
 

Oddiel - Okno z bytovky
Tance národov
Bolywood 


Oddiel - Zduté ovce


   
Oddiel - Zduté ovce
Tance národov
Indonézia

Tábor 2021
opekačka


Tábor 2021
vedenie


   
Tábor 2021
vedúci v kostýmoch
Tance národov

 

 

Tábor v roku:
2021
2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011
2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001