DFS každoročne organizuje pre svoje deti letný tábor.
 

 

Tábor 2003  -  III. ročník

Miesto: Kľačno pri Prievidzi
Termín: leto 2003
Téma tábora: Organizácia 36. výročia súboru

 

V roku 2003 sme zorganizovali už v poradí tretí folklórny tábor pre svojich členov, ale aj pre deti zo ZUŠ Alstrova. Tábor sa konal opäť v Kľačne pri Prievidzi koncom začiatkom augusta.
Tentokrát bol hybnou silou táborového života mladý kolektív, tvorený hlavne z bývalých členov súboru Vienok.
Hlavnou témou tábora bolo zorganizovanie "36.výročia" súboru.
Prvýkrát boli deti rozdelené do oddielov, v ktorých riešili pridelené úlohy počas celého tábora.
Deti si na vlastnej koži vyskúšali tvorbu nových choreografií, dramaturgiu programu, technické zabezpečenie, propagáciu v médiach a finančné zabezpečenie "dňa D".
Počas pobytu prebehla súťaž v orientačnom behu, v ktorom deti museli splniť športové, vedomostné, ale aj tanečné úlohy.
Na konci pobytu sme zorganizovali voľbu Miss Reváň 2003, ktorá mala veľký úspech v chlapčenskej zložke súboru.

 
   
   

 

Tábor v roku:
2021
2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011
2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001