DFS každoročne organizuje pre svoje deti letný tábor.
 

 

Tábor 2015  -  XIV. ročník

Miesto: Škola v prírode HUTY (Orava)
Termín: 1. - 10. 8. 2015
Téma tábora: Na Orave dobre, na Liptove tiež!

Tak ako po iné roky boli deti rozdelené do oddielov, ktoré tentokrát predstavovali skupinu turistov alebo návštevníkov Oravy či Liptova. Vymysleli si svoj názov, vybrali si spomedzi seba kapitána a vylosovali si svojho oddielového vedúceho.
Počas tábora sme absovovali celodennú túru do Prosieckej doliny, kde náročnú trasu s reťazami a rebríkmi zvládli aj tí najmenší. Uskutočnili sme aj 3 a pol kilometra dlhý orientačný pochod ku mlynu na Oblazoch, kde deti potom strávili príjemné chvíle pri kúpaní sa v potoku. Zúčastnili sme sa aj Podroháčskych folklórnych slávností - tu sme účinkovali v detskom programe s tancom "Jak Skaličané k trdelníku došli" a v galaprograme s "Prešporskými kominármi". Na záver tábora sa ako zvyčajne konal karneval, tentokrát na tému: Ovocie a zelenina. Karneval bol úžasný, priam na zjedenie!

 

    

 

 

Tábor v roku:
2021
2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011
2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001