DFS každoročne organizuje pre svoje deti letný tábor.
 

 

Tábor 2007  -  VII. ročník

Miesto: Lazy pod Makytou
Termín: leto 2007
Téma tábora: Vienkariáda 2007

 

Siedmy tábor v rade za sebou sa DFS Vienok podarilo tentokrát zorganizovať v roku 2007, v krásnom prostredí Moravskosliezkych Beskýd, v obci Lazy pod Makytou.
Vedúci sa netradične už po 3 rokoch od tábora v Zlatníckej doline 2004 rozhodli, že dajú deťom možnosť opäť si vyskúšať svoju všestrannosť, talent, šikovnosť, zručnosť a samozrejme športového ducha v rámci rôznorodých disciplín vienkarskej olympiády, tento rok pod názvom Vienkariáda 2007 - Lazy pod Makytou.
Znova sme boli svedkami urputných bojov jednotlivých oddielov reprezentujúcich tentokrát fiktívne krajiny, kde sútažili v umelecných, športových a netradičných disciplínach. V programe bol samozrejme zaradený už tradičný orientačný beh, tanečný maratón, ďalej večer plný zábavných diskohier, a tiež už po niekoľkýkrát aj sútaž o Najsamlepšieho Vienkara. Okrem toho sme sa kúpali v bazéne, v rámci čoho sme tento rok zaradili medzi športové disciplíny aj plaveckú štafetu a skupinové synchronizované plávanie, čo malo veľký úspech, a taktiež hod lietajúcim tanierom v rôznych variantách a na záver tábora asi najúspešnejšiu športovú disciplínu: hod surovým vajíčkom na diaľku tak, aby vajíčko prežilo.
Medzi umeleckými disciplínami nechýbal ľudový aj moderný tanec, divadelná improvizácia, ale aj vlastná tvorba, spev a taktiež hra na vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojoch.
Do programu sa zmestil aj výlet do česko-slovenského pohraničia na horskú chatu Kohútka, čo všetko dohromady malo určite zásluhu na tom, že si deti opäť odniesli množstvo skvelých zážitkov a úspechov, dokázali sami sebe, že zvládajú rôzne mnohokrát náročné disciplíny, a že o svojom talente a schopnostiach nemusia určite pochybovať.
Aj preto sa už všetci určite tešíme, čo všetko nám prinesie nasledujúci tábor.

 
   

 

Tábor v roku:
2021
2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011
2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001