V repertoári máme tieto tance:
 
Malá svadba u Hrebíčkov Trontatáši Varajkový
Lucia Za štyri rýnske Zelárky
Pozdrav zo Šariša Góralski  Fašančáre
Na Helišku Koledníci Na grúni
Remeselníci Vandrovníci Zemplínsky čardáš Bábiky
Kráľovničky Pri basičke Morena, Morena
Frajírske pjesničky Prešporskí kominári Vodníci - Trajlinci
Koleso Párové tance z Myjavy Jak Skaličané k trdelníku došli
Čardáš Karička Telgártske kolesá a Čardáš
Na prvom slnku Letečko z Vajnor Vodníci - Topielci - Vizi manók
Turci V Sliačoch na Záhumní Ďitiská z Habury
Kačacia fontána Okolo Kálnice Ruženka
Danaj Kerí pres kerého Verbunk a čardáš zo Zámutova
     

Malá svadba u Hrebíčkov   (15 min.)

choreografia: Helena Jurasovová, Dana Blahová
hudobná úprava: Peter Michalovič
rok vzniku: 1974, 1998

- svadobné hudobno-tanečné zvykoslovné pásmo zo Skalice s použitím bábok
(západné Slovensko)

Lucia   (10 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudba: Svetozár Stračina
rok vzniku: 1977

- zvykoslovné pásmo na Luciu (13. 12), čarovanie dievčat, chodenie tajomnej Lucie z Mokrého Hája
(západné Slovensko)

Pozdrav zo Šariša   (6 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: Peter Michalovič
rok vzniku: 1977

- typické párové tance zo Šarišských Draviec
(východné Slovensko)

Na Helišku   (7,5 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
rok vzniku: 1981

- detské jarné hry na Helišky, čížička, zajačikov a kačičky z Vajnor
(okolie Bratislavy)

Remeselníci vandrovníci   (7,5 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: Peter Michalovič
rok vzniku: 1982

- chlapčenské hry na remeslá zo Záhoria
(západné Slovensko)

Kráľovničky   (6 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
rok vzniku: 1984

- dievčenský chorovod z Mokrého Hája
(západné Slovensko)


Frajírske pjesničky   (7 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: Peter Michalovič
rok vzniku: 1985

- rozkazovačky pred muzikou z okolia Skalice
(západné Slovensko)

Koleso   (5 min.)

choreografia: Dana Blahová
hudobná úprava: Peter Michalovič
rok vzniku: 1987

- dievčenský kolesový tanec z Dražoviec
(Ponitrie - západné Slovensko)

Čardáš   (5 min.)

choreografia: Dana Blahová
hudobná úprava: Peter Michalovič
rok vzniku: 1987

- párový tanec z Ponitria
(západné Slovensko)

Na prvom slnku   (6 min.)

choreografia: Dana Blahová
hudobná úprava: Tomáš Beljak, Eduard Pravňanský
rok vzniku: 1987

- detské jarné hry pri pasení husí z Ponitria
(západné Slovensko)

Trontatáši   (6 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: Peter Michalovič
rok vzniku: 1988

- chlapčenské hry na vojakov zo Záhoria
(západné Slovensko)

Za štyri rýnske (7 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: Štefan Bošela, Tomáš Beljak
rok vzniku: 1988

- hudobno-tanečné pásmo inšpirované jarmokom zo Záhoria
(západné Slovensko)

Góralski   (5 min.)

choreografia: Ján Blaho
hudobná úprava: Peter Michalovič
rok vzniku: 1991

- tanec obyvateľov Suchej hory
(severné Slovensko)

Koledníci   (7 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: Andrej Záhorec
rok vzniku: 1992

- vianočné hudobno-tanečné pásmo zo Záhoria
(západné Slovensko)

Zemplínsky čardáš   (3 min.)

choreografia: Dana Blahová
hudobná úprava: Marián Veselský
rok vzniku: 1993

- párový tanec zo Zemplína
(východné Slovensko)

Pri basičke   (5 min.)

choreografia: Ján Blaho
hudobná úprava:Peter Michalovič, Marián Veselský
rok vzniku: 1993

- žartovný dievčenský tanec z Terchovej
(stredné Slovensko)

Prešporskí kominári   (8 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
harmonika: Zdeno Zvara
rok vzniku: 1993

- remeselnícky tanec stepujúcich kominárov a kominárok
(okolie Bratislavy

Párové tance z Myjavy   (7 min.)

choreografia: Ján Blaho
hudobná úprava: Marián Veselský
rok vzniku: 1996

- typické párové tance - starobabská, verbung, uklakovaná, hustí a chlapčenský širákový
(západné Slovensko)

Karička   (5 min.)

choreografia: Dana Blahová
rok vzniku: 1996

- dievčenský kolesový tanec zo Zemplína
(východné Slovensko)


Letečko z Vajnor   (7 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: Marián Veselský
rok vzniku: 1997

- jarné zvykoslovné pásmo pri chodení s lesolou z Vajnor
(okolie Bratislavy)

Varajkový   (5 min.)

choreografia: Dana Blahová
rok vzniku: 1998

- chlapčenská hra s vareškami zo Skalice
(západné Slovensko)


Zelárky   (7 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: Peter Michalovič
rok vzniku: 1998

- tanečný obrázok pri spracovaní kapusty
(okolie Bratislavy)

Fašančáre   (7 min.)

choreografia: Helena Jurasovová, Dana Blahová, František Morong
rok vzniku: 1991, 2000

- fašiangové zvykoslovné tanečné pásmo v maskách zo Záhoria
(západné Slovensko)

Na grúni   (10 min.)

choreografia: František Morong
hudobná úprava: Jaroslav Hazlinger
rok vzniku: 2000

- tance pastierov z Podpoľania
(stredné Slovensko)

Bábiky   (10 min.)

choreografia: Dana Blahová, František Morong
hudobná úprava: Andrej Záhorec
rok vzniku: 2002

- hry a tance z okolia Skalice
(západné Slovensko)

Morena, Morena   (10 min.)

choreografia: Dana Blahová
hudobná úprava: Peter Dovičovič
rok vzniku: 2003

- pásmo jarných chorovodov a typických tancov z lubinských kopaníc

Vodníci - Trajlinci   (10 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: ĽH Liek
rok vzniku: 2003

- hra na vodníkov z Moravského sv. Jána
(Záhorie - západné Slovensko)

Jak Skaličané k trdelníku došli  (10 min.)

choreografia: Helena Jurasovová, František Morong
hudobná úprava: ĽH Liek
rok vzniku: 2003

- tanečný obrázok o grófovi Gvadányim, ktorý priniesol trdelník do Skalice zo Sedmohradska

Telgártske kolesá a Čardáš   (10 min.)

choreografia: Barbora Skraková
hudobná úprava: ĽH Liek
rok vzniku: 2004

- dievčenský a párový tanec
(Horehronie)

Vodníci - Topielci - Vizi Manók   (8 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
asistent choreografa: Miroslav Hanák
hudobná úprava: Lukáš Žido
rok vzniku: 2008

- pokračovanie úspešných vodníkov, ale tentokrát nie len zo Záhoria

Turci   (8 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
asistent choreografa: Miroslav Hanák, Anna Kališová
hudobná úprava: Lukáš Žido
rok vzniku: 2008

- fašiangový tanec chlapcov zo Šaštína
(Záhorie - západné Slovensko)

V Sliačoch na záhumní   (10 min.)

choreografia: Miroslav Hanák
hudobná úprava: Lukáš Žido
rok vzniku: 2010

- hry a tance z Liptovských Sliačov
(Liptov - východné Slovensko)

Ďitiská z Habury   (5 min.)

choreografia: Vladimír Michalko
hudobná úprava: Miroslav Noga
rok vzniku: 2010

- kolomyjky z obce Habura
(Zemplín - východné Slovensko)

Kačacia fontána   (6,5 min.)

choreografia: Helena Jurasovoá
hudobná úprava: Miroslav Buzrla
rok vzniku: 2013

- povesť o skamenelých prešporských chlapcoch, pastieroch kačíc pri Dunaji

Okolo Kálnice   (6 min.)

choreografia: Veronika Miščíková
hudobná úprava: Miroslav Buzrla
rok vzniku: 2015

- polka, lašunk, čardáš, uklakovaná a sellácka spod Považského Inovca
(západné Slovensko)

Ruženka  (6 min.)

choreografia: Dana Blahová
rok vzniku: 2017

- detské hry z Račišdorfu
(Rača - okolie Bratislavy – západné Slovensko)

[fotografie (c)Ctibor Bachratý]

Verbunk a čardáš zo Zámutova   (3 min.)

choreografia: Barbora Blahová
rok vzniku: 2018

- naštudované podľa manželov Morongovcov
(Zemplín – východné Slovensko)

[fotografie (c)Ctibor Bachratý]

Danaj   (7 min.)

choreografia: Jiří Tománek
hudobná úprava: Miroslav Buzrla
rok vzniku: 2018

- párové tance zo Strážnice, spoluúčinkuje TS Staré vínko
(Strážnica – Južná Morava)

[fotografie (c)Ctibor Bachratý]

Kerí pres kerého   (7 min.)

choreografia: Helena Jurasovová
hudobná úprava: Miroslav Buzrla
rok vzniku: 2018

- vrcená, mazurka a verbunk z Kuklova, Čár a Brodského
(Záhorie – západné Slovensko)

[fotografie (c)Ctibor Bachratý]