Súbor Vienok ponúka pre širokú verejnosť, pre milovníkov ľudovej piesne a folklóru, pre Vašu zábavu a potešenie, pre voľné chvíle, ale aj pre reprezentáciu Slovenska v zahraničí, pre reprezentáciu Vašej spoločnosti kultúrny program podľa Vašich požiadaviek zo svojho bohatého repertoáru:

- jubileá
- výročia
- plesy a zábavy
- mikulášske a fašiangové posedenia
- programy pre deti
- výchovné koncerty
- majálesy
- rôzne príležitosti podľa dohody.

Vo svojom repertoári máme piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. V programe súboru nájdete jarné detské hry z okolia Nitry a  Vajnor, párové tance z Ponitria, Záhoria, Oravy, Šariša, Myjavy, dievčenské chorovody a kolesové tance zo Záhoria, Terchovej a okolia Nitry, zvykoslovné pásma Na Luciu, Fašiangy, Vianočné koledy zo Záhoria, Vynášanie Moreny, Letečka, scénické spracovanie vandrujúcich remeselníkov a tradičného jarmoku na Záhorí a ukážky mestského folklóru. V programoch spolupracuje s rôznymi ľudovými hudbami, respektíve používa svoj kvalitný playback, alebo halfplayback podľa požiadaviek a ekonomických podmienok objednávateľa.

Môžeme pre Vás pripraviť celovečerný program, ale aj krátke vystúpenie. V programe uvádzame aj sólové piesne detských spevákov so sprievodom ľudovej hudby alebo harmoniky. Presvedčte sa, že bezprostredný kontakt našich detí (vo veku od 5 do 17 rokov) s divákmi je jedinečných zážitkom pre všetkých.

Výchovný koncert

Súbor Vienok ponúka pre deti základných a materských škôl výchovný koncert, počas ktorého vám malí interpreti prostredníctvom spevu a tanca predstavia rôzne regióny Slovenska, napr. Oravu, Zemplín, Šariš, Terchovú, Myjavu, Ponitrie, Podpoľanie alebo Záhorie.
Konferenciérka v sprievodnom slove jednoduchou, ale pútavou formou priblíži jednotlivé programové čísla, porozpráva o  pestrých krojoch, v ktorých deti vystupujú, aj o zvykoch a zaujímavostiach jednotlivých tanečných oblastí Slovenska.
Vo svojom programe máme aj ukážku mestského folklóru s názvom Prešporskí kominári. Zaujímavá je hlavne tým, že v nej malí tanečníci stepujú.

Dĺžka trvania výchovného koncertu je 45 minút, resp. podľa dohody. Vystúpenie sa koná od 9.00 hod. do 9.45 hod. alebo od 10.00 hod. do 10.45 hod. Cena je 2 € resp. 2,50 € za 1 detského diváka.


Technické požiadavky:
1. Priestor na tanec aspoň 10 x 10 m, (napríklad vestibul, telocvičňa ...) + priestor pre divákov – žiakov v čo najväčšom možnom počte.
2.Ozvučenie - veľké reproduktory, 5 x mikrofón na stojanoch, poprípade CD- prehrávač. V prípade, že ozvučenie nemáte, zabezpečíme ho my.
3. Šatne, resp. priestor na prezlečenie pre cca 30 detí.

 

Ak máte záujem, kontaktujte nás na adrese vienok@vienok.sk. Objednávky a ekonomické podmienky s Vami dohodne Dana Blahová.Ďalej ponúkame:

 

Knižka - Vienok je môj život


 

 

CD Záhorácke pjesničky (vypočujte si ukážky niektorých piesní). Booklet k CD


Ešte sme byli
Páslo dívča húsera
Ej, volari, volari
Na tej bílej hory
Ešte malá chvíla do dňa
V Uníne scú vínko píci
Co to ty naši delajú


CD Vienok (vypočujte si ukážky niektorých piesní)


Na helišku
Góralski
Trotatáši
Královničky
Remeselníci - vandrovníci
Frajírske pjesničkyDVD Rok vo Vienku