DFS každoročne organizuje pre svoje deti letný tábor.
 

 

Tábor 2011  -  X. ročník

Miesto: Zlatnícka dolina - Rekreačné zariadenie Skaličan
Termín: 29. 7. - 7. 8. 2011
Téma tábora: Spomienky na Vienkotábory

 

Po siedmych rokoch sme sa rozhodli zavítať opäť na Záhorie. Spolu sme si zaspomínali na všetky predošlé tábory, a to tak, že jednotlivé oddiely reprezentovali niektoré z predošlých táborov spolu s témami a jednotlivými disciplínami, ako napríklad tanečné domy, tanečná improvizácia, Grand Prix mestom a iné.
Od začiatku bolo hlavnou myšlienkou Vienkarskeho tábora, aby sa všetci dobre zabavili, niečo sa naučili a vyskúšali si nové veci, a tak téma tohtoročného tábora bola www.10.sk - veľký vienkarsky workshop alebo spomienky na Vienkotábory. Oddiely reprezentovali jednotlivé tábory:

1. oddiel - tábor Skalica 2004, ktorého témou bola olympiáda - "Olympionici zo Záhoria" - oddieloví vedúci (OV) boli Riško a Janka
2. oddiel - tábor Tatry 2005, ktorého témou bol folklórny festival - "Folkloristi zo Suchej Hory" - OV bola Elenka
3. oddiel - tábor Liptov 2006, ktorého témou bol výskum - "Výskumníci z Liptova" - OV bol Roman
4. oddiel - tábor Kľačno 2009, ktorého témou bolo poznávanie Slovenska - "Geografi z Kľačna" - OV bola Veronika
5. oddiel - tábor Chvojnica 2010, ktorého témou boli remeslá - "Remeselníci z Chvojnice" - OV bola Baška.

Nechýbali ani tradičné disciplíny, ako Vienok má talent, Discohry, Dimpro, Tanimpro, čiže divadelná a tanečná improvizácia.
Zaradili sme aj novinky, ako nácvik spoločenských resp. iných tancov, ako sú ľudové - jive, chacha, šim- šem, charleston, tradičné židovské kolo a argentínske tango, ktoré mali veľký úspech.
Ďalšou novinkou bolo naštudovanie a interpretácia ľudovej piesne zo záhoráckeho spevníka, s čím si oddiely poradili pomocou notebooku, či hudobných nástrojov, ktoré si aj navzájom požičiavali.
Turnaj vo futbale mal veľmi veselý priebeh, hlavne vďaka účasti odvážnych dievčat, či už v bráne alebo v obrane. Povzbudzovanie najmenších fanúšičiek v oddieli malo tiež svoje čaro, aj keď následkom bola strata hlasu.
Kúpalisko sme navšívili dvakrát a deti sa do sýtosti vykúpali. Opekačka a následná nočná hra bola pre niektorých veľkým strašiakom, hlavne pre malé deti. V závere nočnej hry však aj vedúci dostali troška strach, nakoľko sa jeden oddiel vybral inou trasou, tiež označenou, ale nie pre našu nočnú hru, ale pre nočnú hru iného tábora, a tak sa ocitli v noci na salaši. Nakoniec všetko dobre dopadlo a oddiel číslo 3. bol opäť na svete.
Samozrejme, nechýbali nácviky choreografií súboru a taktiež nácvik novej choreografie pod názvom Fontána pod taktovkou úžasnej tety Helenky.
Grand prix mestom Skalica končila vo Vinohradníckej búde rodiny Blahovcov pri pečení trdelníka pod odborným dohľadom Barbory a Marty.
Deti spolu s vedúcimi a svojimi mladými odielovými vedúcimi opäť prežili 10 prekrásnych dní v poradí už v desiatom letnom tábore s Vienkom. Tešme sa spolu o rok na ďalší, už 11 tábor.

 
   

 

Tábor v roku:
2021
2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011
2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001