DFS každoročne organizuje pre svoje deti letný tábor.
 

 

Tábor 2006  -  VI. ročník

Miesto: Liptovská Porúbka
Termín: leto 2006
Téma tábora: Etnologický výskum

 

Svoj šiesty tábor v poradí zorganizoval v lete 2006 DFS Vienok pre deti tentokrát v nádhernej prírode Liptova a Nízkych Tatier, v obci Liptovská Porúbka. Na tom istom mieste sa éra letných táborov začala, keď tu Vienok v roku 2001 zorganizoval svoj prvý letný tábor. Preto všetci veria, že tohtoročný tábor predznamenal minimálne ďalších 5 úspešných rokov.
Program tábora sa tentokrát niesol v duchu výskumu, a to výskumu etnologického. Vedúci sa totiž rozhodli, že dajú deťom možnosť poznať na vlastnej koži, ako pracujú ľudia skúmajúci slovenský folklór. Navštívili sme obce na Hornom a Dolnom Liptove, konkrétne Hybe, Važec, Štrbu, Vyšný, Stredný a Nižný Sliač.
Deti opäť rozdelené do družstiev si pod vedením svojich vedúcich najprv osvojili základné techniky a metódy výskumu, ktoré si potom vyskúšali priamo v teréne. Rozhovory s obyvateľmi obcí a zisťovanie informácií boli pre deti úžasnou novou skúsenosťou. Všetko, čo družstvá vyskúmali, mali potom za úlohu prezentovať, či už v slovnej, tanečnej, speváckej, ale aj divadelnej podobe tak, aby mali všetci možnosť zoznámiť sa so zistenými zaujímavosťami.
Samozrejme, nechýbali ani iné zábavné aktivity, ako tanečný maratón, návšteva skanzenu v Pribyline, nočná hra a samozrejme aj súťaž o Najsamlepšieho Vienkára a orientačný beh, ktoré sa už pomaly stali tradíciou.
Tábor v duchu etno výskumu mal určite úspech a už teraz sa všetci tešíme na budúce leto.

 
   

 

Tábor v roku:
2021
2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011
2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001