DFS každoročne organizuje pre svoje deti letný tábor.
 

 

Tábor 2004  -  IV. ročník

Miesto: Zlatnícka dolina - rekreačné zariadenie Skaličan
Termín: leto 2004
Téma tábora: Olympijské hry

 

V roku 2004 sme pripravili v poradí už náš štvrtý tábor pre deti zo súboru a tiež zo ZUŠ Alstrova. Tábor sa konal v rekreačnom zariadení Skaličan v Zlatníckej doline pri Skalici. Tím vedúcich zložený z vedenia súboru, bývalých tanečníkov Vienku a priateľov súboru pripravil pre deti program, ktorého hlavnou témou boli Olympijské hry.
Nechýbalo samozrejme slávnostné otvorenie OH spolu s hymnou a predstavovaním celého organizačného tímu Olympijských hier Vienku Skalica 2004.
OH sa skladali zo štyroch odvetví, a to umeleckých, športových, netradičných a vedeckých disciplín. Do celkového hodnotenia sa taktiež započítavalo celodenné GRAND PRIX v meste Skalica, ktorého názvom a témou bola Záhada skalického páru.
Družstvá museli postupne prejsť viacero stanovísk, na ktorých získali indície a pomocou nich potom na záver vyriešiť danú záhadu.
Deti boli rozdelené do zmiešaných družstiev, ktoré predstavovali jednotlivé krajiny zúčastnené na Olympijských hrách. Počas súťaží sa všetci mohli realizovať nielen vo svojich hlavných disciplínach, ako sú spev, tanec a hudba, ale aj overiť si svoje divadelné nadanie, vytrvalosť v tanečnom maratóne a aj spevácku všestrannosť v súťaži Vienok hľadá Superstar. Taktiež aj v rôznych športoch a športových úlohách, množstve netradičných úloh a na záver aj vo vedomostných testoch v rámci vedeckých discplín.

 
   

 

Tábor v roku:
2021
2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011
2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001