aktuality
 

 

  V roku 2017 sme mali takýto program:
 
Január 13. 1.
Novoročné stretnutie zamestnancov štatistického úradu

DK Vajnorská, Bratislava
Program : Tance z Lubiny, Koleso, Telgártske kolesá, Šťastia zdravia
  28. a 29. 1.
Sústredenie súboru

Univerzálny dom tanca, Bratislava
Program: V Sliačoch na záhumní, Fašančáre,
Jak Skaličané k trdelníku došli, Na grúni
 
Február 4. 2.
Ples

Doprastav, Bratislava
Program: Lubina , Liptov, Na grúni
  10. 2.
Fašiangy Turice

Nemecký kultúrny dom Rača
karneval detí a rodičov súboru Vienok
Program: Fašančáre , V Sliačoch na záhumní, Koleso, Tance masiek,
Súťaž o najlepšiu masku, Súťaž v skoku na „fišpank“,
Tanečná škola v rytme „Merengue“, kúzelník
  16. 2.
Valné zhromaždenie OZ Vienok

Univerzálny dom tanca, Bratislava
 
Marec 16. 3.
Krst knihy pre firmu Dekra

Hotel Premium, Bratislava
Program: Heliška, Liptov
  24. 3.
Večer autentického folklóru - Skalica

DK Zrkadlový háj, Bratislava
karneval detí a rodičov súboru Vienok
Program: „ Jak Skaličané k trdelníku došli „
V programe ďalej účinkovali: FS Skaličan, ĽH Skaličan, Seniori Skaličan,
Márinka Marťanová, Anton Pavčo, Helena Jurasovová, Ženský zbor Harmónia,
Alžbeta Michalovičová, Anton Dinka st., Miroslav Buzrla
  25. 3.
„Vrť sa dievča“ – súťaž DFS Bratislavského kraja

DK Zrkadlový háj
Program: „ Jak Skaličané k trdelníku došli „
Vienok vystúpil nesúťažne, súťažili DFS Magdalénka z Modry, DFS Prvosienka,
DFS Čunovský kŕdel, DFS Čečinka
 
Máj 6. 5.
Račianske hody

Amfiteáter, Knižkova dolina, Rača
Program: Heliška, Liptov
  25. 5. - 28. 5.
Festival „Praha srdce národov“

 
Jún 9. 6. - 11. 6.
Medzinárodný festival Bratislava

  9. 6.
Výchovný koncert pre školy

Nemecký kultúrny dom Rača
Program: LUBINA
Sprievod mestom a vystúpenie na Hlavnom námestí v Bratislave
Program: V Sliačoch na záhumní
  10. 6.
Vstúpenie v obci ZÁVOD

Program: Koleso, Varajkový, Ditiská z Habury
Spoločenský večer účastníkov festivalu
Nemecký kultúrny dom Rača
  11. 6.
Galaprogram festivalu

Hlavné námestie Bratislava
Program: Tance z Lubiny
  15. - 18. 6.
Festival Kunovské léto

  21. 6.
Vystúpenie pre jubilantov z Rače

Nemecký kultúrny dom Rača
Program: Koleso, Varajkový, Ditiská z Habury
  23. 6.
„Hraj a tancuj“ - Juniáles s detským folklórnym súborom Vienok

DK Zrkadlový háj Bratislava
V programe účinkovali DFS Vienok, ĽH Vienok, ĽH pod vedením Petra Petráša,
Staré vínko
  28. 6.
Otvorená hodina pre deti a rodičov detí zo skupín 4, 5

Univerzálny dom tanca
 
August 19. 8. - 27. 8.
Letný tábor

Prašník
 
September 8. 9.
Ceremoniál udeľovania cien BIB 2017

Historická budova SND, Bratislava
Program: Heliška, Hry
  26. 9. a 27. 9.
Konkurz do súboru

Univerzálny dom tanca
 
Október 14. 10. a 15. 10.
nahrávanie nového CD „Záhorácke pjesničky“

Cobrasound štúdio Rusovce
 
December 3. 12.
Vienok a jeho hostia
vianočný program s detským folklórnym súborom Vienok a hosťami

v programe účinkovali: DFS Vienok, ľudová hudba Vienok,
Základná umelecká škola Svätý Jur, Staré vínko a iní
  9. 12.
sústredenie

Univerzálny dom tanca
Program: Grúň, Liptov, Terchová, Trenčín, Remeselníci, Danaj
  10. 12.
Advent Rusovce SLUK – záhrada

Program: Koledy, Koleso , Kominári, Lucia
  10. 12.
nahrávanie nového CD „Záhorácke pjesničky“

Cobrasound štúdio Rusovce
  15. 12.
Vianočný večierok pre Poštovú banku

Hotel CROWNE Plaza - Bratislava
Program: Koledy
16. 12.
sústredenie

Univerzálny dom tanca
Program: Zamutov, Okolo Kálnice, Ditiská z Habury, Danaj
  20. 12.
Otvorená hodina pre deti a rodičov detí zo skupiny 4

Univerzálny dom tanca

 

 

Zažili sme v roku:
                2022     2021     2020     2019    
                2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012    
                2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005