DFS každoročne organizuje pre svoje deti letný tábor.
 

 

Tábor 2014  -  XIII. ročník

Miesto: Súkromná škola v prírode Lom nad Rimavicou
Termín: 16. - 24. 8. 2014
Téma tábora: S cvičkami cez hory

Vienkári boli rozdelení do oddielov podľa slovenských národných parkov:
Oddiel č. 1 - TANAP "Danapáči"
Oddiel č. 2 - Muránska planina "Bobrotektor"
Oddiel č. 3 - Malá Fatra "Pekelníci"
Oddiel č. 4 - Poloniny "Zubry"
Oddiel č. 5 - Slovenský raj "Dobšinské polená"

 

 

Tábor v roku:
                         2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008
                         2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001