Výsledky konkurzu do DFS Vienok konaného dňa 28.9.2022   

do Skupiny 4 / prípravka// boli prijaté deti :

1.     Gábrišová Olívia  

2.     Kubinec Matej   

3.     Belko Adam  

4.     Ryšavá Júlia

5.     Ryšavá Tatiana

6.     Rusinková Terezka   

7.     Gajdošová Dorota

8.     Hozzová Hana

9.     Žitná Michaela

10.  Devečková Michaela

11.  Gábriš Tomáš   

12.  Borková Karin  

13.  Pozdechová Lujza  

14.  Kliská Viktória  

15.  Csonto Karin

Prvý nácvik skupiny 4 – streda 5.10.2022   15,30-16,15

Do Skupiny 3/ mladšie dievčatá / boli prijaté

  1. Fančovičová Elena
  1. Kevická Petra 
  1. Bučeková Barbora

Prvý nácvik skupiny 3 – utorok 4.10.2022   15,30-16,30

Do Skupiny 5/ mladší chlapci / boli prijatí

  1. Sanitrár Matúš
  1. Németh Adam 
  1. Litvák Andrej
  1. Petráš Maroš

Prvý nácvik skupiny 5 – streda 5.10.2022   16,15-17,15

Do Skupiny 2/ stredné dievčatá  / bola prijatá

  1. Rebollo Elena

Prvý nácvik skupina 2 – utorok 4.10.2022 16,30 – 17,30

Neuvedené deti konkurz neurobili.

Podmienky : 

1.Deti sú prijaté na skúšobnú dobu do konca roku 2022

2. Na prvý nácvik treba priniesť doklad o zaplatení     

    poplatku  -50 euro -  za skúšobnú dobu na účet   

    SK5911000000002660704010, do popisu uviesť meno dieťa

3. Kto sa prvého nácviku bez ospravedlnenia mailom nezúčastní

    nezaplatí poplatok, bude zo zoznamu prijatých vyradený.

4. Po absolvovaní prehrávok v januári 2023 sa rozhodne o ďalšom pokračovaní v DFS Vienok.

5. Na nácviky si treba nosiť cvičky (nie tenisky), cvičný úbor

   (dievčatá–dres  +  sukňa, chlapci –tričko + tenké tepláky) ,

    u dievčat treba dbať na úpravu vlasov.

7.Telefonické informácie nepodávame.

8.Pravidelné nácviky podľa skupín nájdete na www.vienok.sk - nácviky .

10. Žiadame všetkých o dodržanie hore uvedených podmienok .

11. V prípade otázok píšte na mail vienok@vienok.sk

 

Konkurz do tanečnej zložky súboru:

Vienok prijíma deti od 5 do 7 rokov, chlapci môžu byť aj starší.

Na konkurz si treba pripraviť ľudovú pesničku, priniesť si cvičný úbor a cvičky.

Vstup do nácvičnej sály je len v cvičkách a bez rodičov.

Konkurz prebieha v Univerzálnom dome tanca

na Peknej ceste 2 v Bratislave.

Výsledky budu zverejnené na stránke dňa 30.9. 2022 

ak máte otázky ohladne konkurzu netelefonujte , pište mail vienok@vienok.sk 

 

Jednotlivých účastníkov hodnotí odborná porota zložená z pedagógov súboru. Informácie o výsledkoch sú následne zverejnené na našej www stránke spolu s termínmi nácvikov a podmienkami prijatia.

Odborná porota hodnotí najmä rytmus, schopnosť zopakovať predvedené jednoduché tanečné kroky, schopnosť zaimprovizovať, telesné dispozície, samostatnosť v prejave, komunikatívnosť, intonáciu pri speve a v neposlednom rade chuť dieťaťa do tanca.


Podmienky :

1. Deti sú prijaté na skúšobnú dobu do konca kalendárneho roku, skúšobná doba sú tri mesiace. Po absolvovaní prehrávok sa rozhodne o ďalšom pokračovaní v prípravke, respektíve preradení do vyššej skupiny.

2. Členský poplatok za skúšobnú dobu treba uhradiť najneskôr do prvého nácviku prevodovým príkazom na účet súboru; do účelu platby sa uvádza meno a priezvisko dieťaťa + členské sk.doba. Výška poplatku je uvedená každoročne v podmienkach prijatia, a to cca 17,- € mesačne.

3. Na nácviky si treba nosiť cvičky (nie tenisky), cvičný úbor (dievčatá: dres + sukňa, chlapci: tričko + tenké tepláky) a u dievčat treba dbať na úpravu vlasov.

4. Kto z prijatých detí do uvedených termínov neuhradí poplatok, respektíve sa nedostaví na prvý nácvik bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí automaticky vyradený.

5. Po absolvovaní prehrávok sa rodičia dieťaťa stávajú členmi občianskeho združenia Vienok so všetkými jeho právami a povinnosťami podľa stanov združenia. Stanovy OZ a organizačný poriadok súboru dostane každý rodič k dispozícii na riadnom valnom zhromaždení vždy začiatkom kalendárneho roka.